Екологично топливо – пелетите

Ivan      0    542 Views

Екологично топливо – пелетите

Векове наред за отопление се използват дървата. В наше време се появиха разнообразни източници на енергия, но все повече хора се връщат към използване на биотопливо, т.е. гориво от растителни и животински отпадъци.

Пелети – това е една разновидност на екологично чисто гориво. Те представляват пресовани гранули от отпадъци от дърводобива и дървообработващите предприятия, торф, селскостопански отпадъци. Имат форма на цилиндър, с диаметър от 4 до 10 мм и дължина от 2 до 10 см. Като суровина най-често се използва дървесината.

При изгаряне на въглищата в атмосферата се отделя 60 % въглероден окис, което е критично за топлинния баланс на Земята. При използване на пелетите за горени, отделяният въглероден газ е близо до нулата, което показва, че тяхното използване не заплашва планетата ни с парников ефект.

Като суровина се използват продукти, които обикновено се изхвърлят. Дървените отпадъци и стърготини с времето започват да гният и може да се самозапалят. Използването на тези отпадъци за производство на гранули позволява не само организиране на безотпадъчно производство, но и дава възможност да се запази голяма част гора от изсичане. За разлика от природния газ или нефта, то суровината за пелетите е възстановима.

В производството не се използват никакви допълнителни химически примеси, сгъстители или лепила. Слепването на пелетите се осигурява от вещество, което се съдържа в дървесината – лигнин, който се нагрява при пресоване и слепва дървесното брашно.

Гранулите за отопление имат ниски показатели на пепелно съдържание. Гранулите, направени от дървесина без кора са с 0,5 % пепелно съдържание.

Благодарение на своята форма, гранулите лесно се пакетират и са удобни за транспортиране и съхраняване. Качествените пелети не образуват прах и лесно се събират при разпиляване.

Готовите дървесни гранули за отопление са с ниско съдържание на влага – до 10 %, и това не позволява образуване на плесен при съхраняване. Въпреки ниската влажност, гранулите не поемат атмосферната влажност, но не трябва да се оставят на влага и в контакт с вода.

Преди всичко гранулите се използват за отопление на частните жилища. За тази цел най-подходящи са белите гранули, произведени от дървесина без кора.

Тъмният цвят на гранулите показва, че за тяхното производство е използвана дървесина с кора. Тези гранули имат по-високо съдържание на пепел, по-евтини са и се използват в производствените предприятия.

Leave a Reply