Смяна на щрангове – добро бъдеще и за децата

Ivan      0    468 Views

Смяна на щрангове – добро бъдеще и за децата

Многогодишното ползване на различните системи в жилището води до тяхното износване и с времето се налага да се направи смяна на щранговете на канализацията и водоснабдителната система. Ако многоетажната сграда е с централно отопление, то и тези тръби подлежат на смяна.

Смяната на щрангове се съчетава преди всичко с основен ремонт, или ако се налага преместване на някой от щранговете.

Работата по смяната на вертикалните и хоризонтални тръби е крайно неприятна, но необходима, тъй като ненавременната смяна на тръбопровода може да доведе до сериозни последствия, като пробита тръба, а това вече е свързано със значителни материални загуби.

Може да се наложи смяна на тръбите на всички системи. За да си изясните в какво състояние се намира всяка една от вашите системи, е добре да се обърнете към специалисти в тази област, които ще определят какво е необходимо да се направи – пълна смяна на щранговете в жилището или има възможност за ремонт на отделни части.

Най-вече смяната на тръбите се налага в случаите, когато соли и ръжда са се натрупали в чугунените тръби и тръбата спира да пропуща водата или вода, която преминава е негодна за използване. Така и смяната на водопроводните тръби става много сериозен въпрос при протичане.

Смяна на тръбите за водоснабдяване е необходимо при:
– разместване на оборудване, включено към тръбите;
– намален вътрешен диаметър на тръбите заради натрупана ръжда;
– продължителен срок на експлоатация.

Подобни ВиК проблеми създават истинско главоболие, но са неизбежни в старите жилищни кооперации.

Желателно е смяната на тръбопроводите да се повери на специалисти. Фирмата ще направи изчисления за разходите и вие ще знаете цената на услугата. В нея ще бъдат включени всички разходи за материали и труд.

Даже при ограничени финанси е добре да не се захващате с такава сложна операция, като смяна на тръбите в жилището. Има много елементи, които е важно да се имат предвид и които вие може дори да не знаете.

Малки на пръв поглед грешки, могат да се превърнат за вас в големи неприятности, които ще наложат да се ползва услугата на фирма за смяна на щрангове. Това ще струва много повече, отколкото ако фирмата свърши всичко по смяната на щрангове още от начало.

Leave a Reply