Безопасност на складовете под наем

Ivan      0    438 Views

Безопасност на складовете под наем

Безопасността на складовете под наем се осъществява на няколко нива. Това е цял комплекс от мерки, насочени към съхраняване на стоково-материалните ценности, намиращи се в помещенията.

Преди всичко се използва електронна система за безопасност:

1. Противопожарни датчици.
2. Видео наблюдение.
3. Системи за контрол и управление на достъпа.

Ако без осигурена противопожарна безопасност не се разрешава ползване на складовото помещение, то останалите системи за охрана не винаги присъстват в складовете под наем.

Системата за контрол и управление на достъпа е разработена с цел да се упражнява контрол за движението на работниците, ограничаване на определени зони за обществен достъп. Тази система позволява да се следи за това къде се намира всеки работник и колко време е там. При възникване на спешна ситуация може много бързо да се проследи кой е най-близко и да разреши проблема.

Пропуск често се издава не само на сътрудниците в склада, а и на клиенти. В такъв случай този пропуск служи и като допълнителна реклама на склада. В него е нанесена цялата информация: фирмата, собственика, контакт за връзка.

Видео наблюдение има във всички големи и добре уредени складове под наем. На пазара за видео камери се предлага голям избор от различни устройства за наблюдение на складовете. При изборът им е необходимо да се отчитат няколко параметри.

Първо – да се има предвид площта на склада. Мрежовите клетки трябва да се разполагат, че видео камерата да обхваща цялата площ. Да се избавите от „мъртвите зони” помагат съвременните модерни камери с радио управление, които позволяват да се завъртат в желаната плоскост и да се вижда изображението.

Видео наблюдението може да помогне за установяване на виновника за кражба или друго нарушение в тези случаи, когато други методи не помагат. Видео записите помагат да се съхрани за известно време всичко, което е снето с камерите.

Непосредственото наблюдение от охрана е излишно когато е осигурено видео наблюдение на територията на складовете и по оградата.

Най-разпространеният начин за защита на складовете под наем е службата за охрана. Охрана има и при най-малките складове. Ролята и значението на охраната е от съществено значение за складовите помещения.

За дейността на охраната трябва да се упражнява контрол, защото тяхната небрежност и неизпълнението на задълженията може да нанесе вреда на складовете под маем.

Всички тези три начина в съвкупност се явяват универсален метод за контрол над складовете.

Leave a Reply