Отново за оперативен лизинг на автомобили

Ivan      0    566 Views

Отново за оперативен лизинг на автомобили

Оперативен лизинг на автомобили е изгоден вариант за ползване на нужните превозни средства за определено време при определени условия. При изтичане на договорения срок може да се сключи нов за същото превозно средство, но с други условия. Всичко зависи от самите обстоятелства и отношенията, създадени вече между страните в договора.

Друго условие за нов договор със същия лизингополучател е неговото финансово състояние. Ако това състояние се е влошило, но транспортното средство е необходимо за ползване, то договорът може да се сключи при други условия. Необходимостта от транспортното средство е първото нещо, което се забелязва в клиента при разговор по повод оформяне на оперативен лизинг на автомобили, освен това се обръща внимание на равномерните ежемесечни вноски, плащанията на всички разходи, които касаят използването на транспортното средство.

Клиентът не трябва да мисли за задължителната застраховка на автомобила, плащане на мита, ако е вносен и други подобни разходи. Така се намаляват и разходите на предприятието или физическото лице, когато автомобила се наема за по-дълъг срок. Има и други предимства на оперативен лизинг на автомобили. Оптимизират се паричните разходи за покупка на автомобил. Този договор не е обвързан с покупка на транспортното средство, както при кредит за покупка.

Равномерното разпределение на вноските позволяват на лизингополучателя да си планира своята дейност, без да се налага да се отделя голяма сума за закупуване на транспортно средство, за поддържане и обслужване на автопарк. Така освободените парични средства допринасят за разширяване на бизнеса. По този начин на оперативен лизинг на автомобили може да се гледа и като на вид инвестиция.

За юридическите лица използването на оперативен лизинг на автомобили означава, че няма да си губят времето и парите за да поддържат своя автопарк в идеално състояние и да заемат пари от други организации. Благодарение на договора за оперативен лизинг на автомобили получателят на превозното средство не прави разходи за техническо обслужване на наетия автомобил, защото всички условия по това са уточнени в самия договор.

Това е един основен плюс – да се освободи фирмата от непрофесионални дейности – ремонт, обслужване на автопарк, както и реализация на ненужни превозни средства. Заплащаните вноски по договора са за ползване на автомобила, който след приключване на договора се връща на собственика.

Leave a Reply