Асансьорно оборудване и поддръжка на асансьори

Ivan      0    531 Views

Асансьорно оборудване и поддръжка на асансьори

Надеждност, комфорт и безопасна работа на асансьорите може да има само при правилното им техническо обслужване. Асансьорът е най-сложната инженерна конструкция в една многоетажна сграда, а същевременно и обект с повишена опасност. Той е сложно механично оборудване и електронни схеми за управление на микропроцесора.

За това за поддръжка на асансьорите е необходим персонал с висока професионална квалификация. В интернет можете да откриете фирми, предлагащи тази услуга.

В повечето сайтове са посочени дейностите, които се предлагат за обслужване на товарни асансьори, елеватори, поддръжка на асансьори в жилищни сгради, болници, административни сгради.

Обслужването и поддръжката на асансьори са комплекс от мерки, насочени преди всичко за поддържане изправно техническо състояние на асансьора и безопасност при неговото ползване. Непосредственото техническо обслужване на асансьорите се извършва от специалисти, които имат голям опит за работа с тези сложни механизми.

Постоянното техническо обслужване и ремонт на асансьорното оборудване включва в себе си такива важни дейности като периодични прегледи на асансьора, различни ремонтни работи при аварии.

Най-голямо значение от всички тези пунктове имат периодичните прегледи на асансьорите. Благодарение на тях е възможно не само на време да се открият различните дефекти, но своевременно се предотвратява тяхното въздействие на различните възли и механизми.

Поддръжката на асансьорите осигурява постоянната работоспособност на асансьорното оборудване и значително удължава срока на експлоатацията му. Техническото обслужване на асансьорите се извършва от добре подготвени професионалисти с помощта на съвременно оборудване и инструменти, предназначени за тази цел. Именно постоянното техническо обслужване позволява асансьорите да работят добре, безопасно, ефективно и продължително.

Фирмите за поддръжка на асансьори предлагат широк спектър от услуги: доставка на асансьори, смяна на асансьори, смяна на асансьорно оборудване и монтаж на асансьори с бъдещо обслужване на оборудването.

Оптимизиране ползването на асансьорите е гаранция за безопасност и комфорт на пътуване, а така също и намаляване на разхода на енергия. Този фактор непосредствено касае новите с висока мощност асансьорни системи по отношение на ефективно управление на електродвигателя.

Откриването и отстраняването на скрито електропотребление, например, наличие на капацитивни елементи или неправилно зададени параметри на електродвигателя, може да осигури значителна икономия на електроенергия. Модернизацията на старите асансьорни системи може в някои случаи да спести до 80 % електроенергия.

Leave a Reply