Златни монети

Ivan      0    524 Views

Златни монети

Златни монети – това са монети направени от злато. Практически използването им е от откриването на златото заради качествата на самото злато.

В съвременният свят повечето монети се разглеждат като обект на колекциониране, или като златни монети цени, като тяхната номинална стойност не е важна, а определящо е нейното тегло, т.е. като необходими за вложения в злато.

Първите златни монети са били сечени по заповед на египетски фараон около 2700 година преди новата ера. Тези монети, които са се различавали по съдържанието на злато, обикновено се ползвали за подарък, а не като валута.

Около 560 – 546 год. преди новата ера започват да се пускат монети със стандартно съдържание на злато и използването им в оборот.

Златни монети цени дълго време са били в оборот – до началото на 20 век.

Много страни продължават пускането на златни монети, но те не са предназначени за паричен оборот. Те имат колекционерска стойност или спестявания на средства в злато.

Много са факторите, определящи златни монети цени – сред тях са рядкост, възраст, състояние и тираж.

Ако излезлите от употреба монети имат само нумизматична стойност, то съвременните златни монети цени се определят от разхода на злато за тяхното производство. Такива монети са известни сред инвеститорите като възможност да запазят от инфлация своите спестявания.

Монетите от злато често имат номинал и могат да се използват като пари. Номиналът обикновено е на лицевата част на монетата с цел да се предаде на монетата статус на средство за обръщение.

Истинската стойност на монетата се определя от нейното тегло, умножено по текущата цена на златото на пазара.

Монетите от злато са обикновено с тегло една унция, половин, четвърт или една десета от унцията. Повечето страни използват за своите монети еднакъв дизайн, независимо от годината. Има страни всяка година оформят нов дизайн.

Някои монети имат наименования, които отразяват техните специфични особености.

През цялата история златни монети цени се определя в зависимост от съдържащото се злато в тях. За това не е било толкова важно дали са сечени монетите в монетния двор или на някое друго място, важното е монетата да съдържа определеното количество злато с определената чистота.

Изображенията са сечени на монетите само с цел да не се правят уморителните проверки за чистотата и теглото в хода на ежедневните сделки.

Leave a Reply