ОТСТРАНЯВАНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

ОТСТРАНЯВАНЕ И НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Разработчиците изискват отстраняване и натоварване на строителни отпадъци. Изисква се подходяща технология. Тази работа е организирана от фирма kamion.bg правилно, защото има пълен набор от специализирани транспортни отпадъци. За износа на обем на отпадъците до 1,5 тона се предлага да се използва камион. Оптимално, когато работи в апартамента. Товароносимостта на газела е до 1,5 тона, размерът на товарното отделение е от 7 до 16 кубични метра.

Ако количеството на строителните отпадъци е повече от 6 тона, се инсталират контейнери за отпадъци на строителните площадки. Това значително ще улесни натоварването на боклука. Необходимо е отпадъците да се зареждат в контейнера веднъж. Теглото, може да издържи на единица технология от пет тона. Отстраняването и натоварването на отпадъците в контейнерите е удобно и щадящо околната среда. За целта се използват бункери с обем от 8 до 27 кубични метра. Предоставят се услуги ръчно и механизирано с контейнери.

За изпълнението на услугите се ползва и специално оборудвано оборудване. Процесът на зареждане на твърди вещества, лепила и други вещества (строителни отпадъци) се извършва бързо, просто и безопасно.

Има много фирми, които са готови да изкупуват строителни отпадъци. Това не е изненадващо, защото те могат да дадат ценни материали, които да се рециклират (тухла, цимент, трошен камък). Собственикът на строителни отпадъци може да печели от това.

За служителите на фирма няма да е проблем отстраняването и натоварването на строителните отпадъци, дори в големи обеми и размери. На разположение са няколко депа за отпадъци, с които се гарантира високо качество на услугите. Фирмата е специализирана в премахването, приемането и обезвреждането на отпадъците.

Рециклирането е дълг на всеки съвестен и отговорен гражданин днес. Тази работа е задължение за всички и предимно, поради спасяване бъдещите поколения от замърсяване.

Строителните отпадъци имат голямо тегло, могат да съдържат вещества, вредни за здравето и околната среда, и могат да бъдат извънгабаритни. Поради тези причини е трудно да се транспортират. Нашата компания е оборудвана с необходимото оборудване и ще се справи с такава работа. Служители на компанията, имат опит в изпълнението на тези услуги, Залага се на високото качество на услугата и евтино събиране на отпадъци.

Почистване на мазета и тавани – 088 700 4000

Фирмата, по искане на клиента, използва отпадъците в удобно време. Работи денонощно. Разполагаме с всички лицензи и разрешения за предоставяне на услуги за отстраняване, товарене и обезвреждане на отпадъци. Разполага с модерно оборудване, гарантира високо качество на работа. Наши клиенти са строителни фирми, големи супермаркети и хипермаркети, търговски и офис центрове, предприемачи и частни лица. Залага се на дългосрочното сътрудничество, особено, когато се работи с коректна фирма kamion, като тази!

Leave a Reply